ฟิตนะห์ในสังคม สร้างขึ้นโดยตัณหาของเราเอง


ฟิตนะห์ในสังคม สร้างขึ้นโดยตัณหาของเราเอง โดย ฟาตีมะห์ สังคมเราทุกวันนี้เริ่มเสื่อมโทรมขึ้นเข้าทุกวัน  สัญญาณของวันสิ้นโลกหลายๆอย่างได้คืนคลานเข้ามาอย่างช้าๆ  ฟิตนะห์ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย  เมื่อเราพูดถึงเรื่องฟิตนะห์  หลายๆคนมักนึกถึงฟิตนะห์ที่เกิดจากผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่  ก่อนที่จะเข้าเรื่องของฟิตนะห์  สิ่งแรกที่ต้องแจกแจงคือนิยามความหมายของคำว่า “ฟิตนะห์”  ฟิตนะห์คือ “การสร้างความเดือดร้อน, ความวุ่นวาย, การทำให้เกิดความเสียหาย, การสร้างความเจ็บแค้นให้แก่ผู้อื่น, การทำให้สังคมโดยรวมปั่นป่วน, การสร้างความเสื่อมเสียให้แก่วงศ์ตระกูล ฯลฯ”[1] ในสมัยท่านนบีมูฮำหมัดก็ได้เกิดหลากหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายกันในสังคม แต่ไฉนเล่าในยุคสุดท้าย เหตุการณ์ความวุ่นวายในสังคมชั่งมากมายเหลือเกิน ส่วนในวันนี้หัวข้อที่จะเน้นในเรื่องฟิตนะห์คือเรื่องการแตกแยกกันในสังคมมุสลิม สาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมนั้นอาจจะเริ่มต้นมาจากหลายเหตุผลด้วยกัน หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือ มนุษย์เรามักจะต้องการมีสิทธิ์มีเสียงหรือต้องการแสดงออกความคิดเห็นขอตนเองให้เต็มที่ จนทำให้ลืมว่าการแสดงออกด้วยการว่าร้ายหรือพูดจาสาดโคลนใส่กันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของฟิตนะห์ ใช่อยู่ที่บ้านเรานั้นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย หลายๆคนเชื่อว่าการมีสิทธิมีเสียงในสังคมเป็นสิ่งที่ดีและเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย แต่ไฉนเล่าหลักการประชาธิปไตยใช่ว่าจะลงรอยกับหลักการอิสลาม  ประชาธิปไตยให้อิสรภาพในการมีสิทธิมีเสียง  แต่หลักการอิสลามที่ว่าด้วยการปกครองก็เช่นเดียวกัน  ให้อิสระในการออกความคิดเห็นและมีสิทธิมีเสียง อย่างไรก็ตามหลักการอิสลามมีตรรกะการปกครองที่ดีกว่าคือ การกระทำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบของชารีอะฮ์อิสลาม (กรุอ่านและซุนนะฮ์)  การมีอิสระในสังคมนั้นทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและจนทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม และการแบ่งพักแบ่งพวกเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงหลักอากีดะห์ที่ต้องหยึดเหนี่ยว ฟิตนะฮ์ของอารมณ์ใฝ่ต่ำจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ลุ่มหลงดุนยา ฝักใฝ่ และมุ่งเน้นดุนยา ทำการตัดญาติขาดมิตร และทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้แสวงหาฟิตนะฮ์บางคนจะได้รับประโยชน์จากการสร้างฟิตนะฮ์ วิกฤตการณ์ต่างๆสนองให้เขาเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม แต่ในทางกลับกันเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่รักของเอกองค์อัลลอฮ์เลย เขาเหล่านั้นได้ปลุกกระแสและสร้างข่าวอึกกระทึกคึกโคมโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักขอเท็จจริงของอัลอิสลาม ท่านนบีได้กล่าวว่าในยุคสุดท้าย คนที่ใส่ร้ายถูกมองว่าเป็นคนดีในสังคม “ท่านนบีได้เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องฟิตนะห์เพื่อให้เราห่างไกลจากการกระทำนี้ จงระวังความสับสนวุ่นวายฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นทั้งที่ปรากฏชัดเจนและไม่ชัดเจน เพราะฟิตนะฮ์นั้นล้วนแต่จะปิดกั้น ทำให้ห่างจากศาสนาของอัลลอฮ์”[2] ท่านนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.)ได้กล่าวถึงผู้แสวงหาฟิตนะฮ์ดั่งฮาดิษข้างล่าง … Continue reading

บิดอะฮฺ (อุตริกรรมในอิสลาม) ที่สังคมมุสลิมคุ้นเคย


บิดอะฮฺ (อุตริกรรมในอิสลาม) ที่สังคมมุสลิมคุ้นเคย โดย  ฟาตีมะห์ บิสมิลลาฮิรเราะมานนิรเราะฮีม คำว่าบิดอะฮฺในความหมายทางภาษาศาสตร์หมายถึง ‘สิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่’ ส่วนนิยามของคำว่าบิดอะฮฺในทางชะรีอะฮฺหมายถึง “แนวทางใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น (ทั้งทางความเชื่อและการปฏิบัติ) ในศาสนา, ในการตักลีดเรื่องชะรีอะฮฺ (ข้อบังคับ) เพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งมาจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ ไม่รู้ที่มาหรือวิธีการปฏิบัติของมัน”[1] นอกจากนี้แล้วท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.) ได้กล่าวไว้อีกว่า “…และทุกๆบิดอะฮฺนั้นหลงผิด และทุกๆความหลงผิดนั้นอยู่ในนรก”[2] และท่านรสูล(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)ยังห้ามไม่ให้เราไปเป็นมิตร, สนับสนุนหรือคุยกับคนที่ทำบิดอะฮฺ ดังที่หะดีษกล่าวว่า “ใครก็ตามที่ทำบิดอะฮฺหรือปรองดองกับผู้ที่ทำบิดอะฮฺ คำสาปแช่งจากอัลลอฮฺ, บรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์ และมนุษชาติทั้งปวง จะตกอยู่ที่เขา”[3] อย่างไรก็ตามเมื่อเราวกกลับมาดูสังคมมุสลิมบ้านเราในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์มาแต่กาลนาน จนหลายๆ เรื่องทำให้มีการนำเอาความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนิกอื่นเข้ามาปะปนกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺโดยปราศจากหลักฐานที่เชื่อถือได้  กระนั้นแล้วแนวทางใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น (บิดอะฮฺ) ได้ถูกปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดต่อกันมา อุตริกรรมเหล่านั้นได้อุปโลกน์บทสวดหรือบทดุอาต่างๆ เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานนิกาหฺ, งานวาลีมะหฮฺ, งานศพ, อากีเกาะฮฺ ฯลฯ[4] โดยหลายๆพิธีกรรมข้างต้น พี่น้องมุสลิมเรายังหลงเชื่อและเลียนแบบพิธีกรรมของชาวพุทธและพราหมณ์โดยไม่รู้ตัวและมีสิ่งที่ต่างกันแค่เพียงคำวิงวอนคนละภาษาและคนทำพิธีกรรมเรียกกันคนละชื่อ ซึ่งพระก็จะสวดด้วยภาษาสันสฤต ส่วนโต๊ะละแบก็จะอุตริบทดุอาเป็นภาษาอาหรับที่ล้วนคิดและเรียบเรียงขึ้นมาเองทั้งสิ้น บิดอะฮฺ (อุตริกรรม) ถูกให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่ถูกนำเข้ามาในศาสนา โดยที่อัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ไม่เคยนำเข้ามา ไม่เคยสั่งใช้ โดยผู้คนเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา … Continue reading

Duson0101 test


https://libevi.files.wordpress.com/2011/06/duson0101.pdf

ปีที่ ๒ เล่ม ๑


นานาสาระจากหลากแง่มุมในการนำเสนอบทความ ในเล่มนี้มีไฮไลท์อยู่ที่ การเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างแดนของเด็กดุสนที่ไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศอินโดนีเซีย เชิญติดตามได้ตามอัธยาศัยครับ ดาวโหลดได้ที่นี่ Duson6

ดูสนบ้านเราเล่ม 3


เล่มนี้คลอดออกมาในช่วงรอมดอนพอดี นำเนื้อหาสาระแห่งเดือนอันประเสริฐมาแบ่งปันให้พี่น้อง นอกจากนั้นในเดือนนี้เราได้เห็นความร่วมมือของคนในหมู่บ้านเราในการสร้างบรรยากาศที่ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดาวโหลดได้ที่นี่

ดูสนบ้านเราเล่มที่ 5


ฉบับนี้ได้คลอดก่อนการเลือกตั้ง นายกเทศบาลควนโดน ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปกครองในอิสลาม ในเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระหลากหลายแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาผู้นำที่ดี การศึกษาในมาเลเซีย และความสำคัญของสื่อในยุคปัจจุบัน ดาวโหลดที่นี้ Duson5..

เล่ม4


สลามถึงทุกท่านครับ ดูสนบ้านเราคลอดฉบับที่สี่ ต้อนรับอีดอิดิลอัดฮา ในเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายกว่าเล่มที่ผ่านมา เรามีสามคอลัมน์น้องใหม่ คือ เด็กดูสนต่างถิ่น มุมสังคม และมุมเกษตร นอกจากนั้น ยังมีการสัมภาษณ์พิเศษท่านนายอำเภอควนโดนด้วย ขอเชิญอ่านตามอัธยาศัยครับ ร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยการฟื้นฟูอัสอิสลาม และพัฒนาสังคมอย่างยั้งยืน ดาวโหลดได้ที่นี้ Duson4

ดูสนบ้านเรา เล่มแรก


ในที่สุด จุลสารดูสนบ้านเราก็คลอดออกมาจนได้ ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ผู้ที่เราจะต้องกลับไปสู่พระเมตตาของพระองค์ ด้วยความร่วมมือกันของคนในหมู่บ้านเรา อยากให้หนังสือเล่มเล็กๆ ได้กลายเป็นของเรากันทุกคน และเป็นสื่อในการสร้างสรรค์สังคมและตักเตือนซึ่งกันและกันในกรอบแห่งอิสลาม การมีส่วนร่วมในสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมด้วยกัน มีความเป็นพี่น้องกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทำหนังสือเล่มนี้ไม่ใช้แค่เป็นนำเสนอข่าวสาร แต่เป็นการสร้างฐานทางความคิดและกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ของคนในทุกส่วนของสังคม หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สร้างให้คนในแค่ยุคนี้เท่านั้น หากแต่สามารถให้เยาวชนสานต่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างยั้งยืน ดาวโหลดได้ที่นี่ D1

ดูสนบ้านเรา เล่ม2


จุลสารดูสนบ้านเรา จัดทำเพื่อนำเสนอข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมและการตักเตือนซึ่งกันและกันในกรอบแห่งอิสลาม ในเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเดือนอันประเสริฐ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีประโยชน์กับชาวดูสนและผู้ที่สนใจ ดาวโหลดได้ที่นี่ ดูสนบ้านเรา2

  • เพื่อน