https://www.facebook.com/photo.php?v=10152579618780417 Retrace Ottoman EP1 Istanbul part 1/2 ย้อนรอยออตโตมัน Episode 1 อิสตันบูล ดวงประทีปแห่งสองจักรวรรดิ Retrace Ottoman Episode 1 Istanbul the Light of 2 Empires โดย Tawheed Studio Group Advertisements

โครงการ AIESEC


โครงการ AIESEC International Economic and Commercial Sciences Students Association     AIESEC คือ องค์กรนักศึกษานานาชาติที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสูงสุดในการทำงาน โดยองค์กรจะจัดหาโอกาสต่าง ๆ ให้กับสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  ปัจจุบัน AIESEC  มีประเทศสมาชิกมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีค่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษามากกว่า 3000 แห่ง และมีผู้นำมากกว่า 5000 คน อีกทั้งยังมีสมาชิกที่เรียกได้ว่าเป็นหัวกะทิของแต่ละมหาวิทยาลัยมากกว่า 25,000 คนอีกด้วย AIESEC ได้ถูกจัดตั้งมา 60 ปีแล้ว ได้ถูกเผยแพร่ในประเทศไทยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว โดย ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขยายมายังมหาวิทยาลัยอัสสมชัญเมื่อ ปี 1987 หรือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน AIESEC THAILAND มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 5 สถาบันการศึกษาได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย … Continue reading

แบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมองค์กรผู้นำเยาวชนอาเซียน


The Meeting of the ASEAN Youth Leadership Organization* การประชุมองค์กรผู้นำเยาวชนอาเซียน         ผมนายอดุลย์ หลีเส็น กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศ อินโดนีเซีย สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การทูต )ในวันนี้กระผมต้องการที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่ได้เป็นตัวแทน 1ใน 4 คน ตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมก่อตั้งยุวชนอาเซียน เนื่องด้วยวันที่ 2-7 เมษายนที่ผ่านมา ทางประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมองค์กรผู้นำเยาวชนอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดจังหวัดปัตตานี โดยมี 6 ประเทศ คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา บรูไน และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อก่อตั้งยุวชนอาเซียนและมีการลงนามปฎิญญาขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่าง 6  ประเทศอาเซียน สำหรับอีก 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ลาว … Continue reading

เด็กดูสนต่างถิ่น 001 (สุไลหมาน เกปัน)


เด็กดูสนต่างถิ่นคนที่หนึ่ง ค้นหาเรื่องราวของเด็กดูสนที่อาศัยและทำการศึกษาอยู่ต่างถิ่นได้ในคอลัมน์นี้ เขาเป็นใครและมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างในการพัฒนาดูสนบ้านเรา เชิญติดตามกันได้เลยครับ โปรดคลิกที่ภาพเพื่ออ่านบทความนี้ คัดลอกจาก วารสารดูสนบ้านเรา ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

ประสบการณ์เด็กดูสนต่างแดน (ณ อินโดนีเซีย)


ในปัจจุบันนี้หลายๆประเทศได้เจอกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาก่อการร้าย ปัญหาการเมือง ปัญหาเชื้อชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาอุดมการณ์ทางศาสนา เป็นต้น ประชากรในโลกก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ซึ่งทวีความรุนแรงที่ไม่อาจยับยั้งมันได้ และเกิดคำถามตามมาว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นนั้นมาจากน้ำมือของผู้ใด ??? ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กระทำดอกหรือ…ในฐานะเราเป็นปัญญาชนมุสลิมและเป็นต้นกล้าที่กำลังงอกงามขึ้นในสังคม พวกเรามีสติปัญญาที่พระองค์อัลลอฮ์ได้สร้างให้อย่างสมบูรณ์ สามารถคิดและใช้วิจารณญาณตัดสินว่าสิ่งใดถูก สิ่งไหนคือสิ่งที่ผิดและเป็นปัญญาชนมุสลิมที่จำเป็นต้องช่วยกันพัฒนาสังคมมุสลิมให้ดีขึ้น….บทความนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนสืบทอดประสบการณ์จากการได้เห็นและได้สัมผัสกับสิ่งที่แตกต่างของความเป็นมุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ประมาน 240 ล้านคน 4เท่าเมื่อเทียบกับประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจจะมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็น สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ในด้านสังคม วัฒนธรรมที่เป็นมุสลิมผสมผสานกับชาติตะวันตก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฮอลันดาหรือประเทศอาณานิคมนั้นเอง จึงทำให้วัฒนธรรมมุสลิมส่วนใหญ่เป็นเหมือนชาติตะวันตก แต่ก็ยังมีวัฒนธรรมที่เป็นมุสลิม สังคมมุสลิมที่เคร่งศาสนาอิสลามซึ่งเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยก็ได้ ตัวแปลที่สำคัญของสังคมที่ชี้ได้ว่าสังคมไปในทิศทางใดคือ วัยรุ่นหนุ่มสาวหรือต้นกล้าของสังคมนั้นเอง ทำให้สังคมวัยรุ่นหนุ่มสาวมุสลิมในอินโดนีเซียขณะนี้ไปในทิศทางที่แย่ เพราะนำวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมาเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต สำหรับชีวิตของคนอินโดนีเซียผลกระทบของการมีประชากรที่มากทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน จะเห็นได้ว่าตามท้องถนนหรือตามสถานที่ต่างๆมีเด็ก วัยรุ่น คนแก่หรือคนชราเดินขอทานซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องปกติของคนอินโดนีเซีย นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอินโดนีเซีย ผลกระทบจากประชากรที่มากทำให้บนท้องถนนทุกที่เต็มไปด้วยผู้คนหลายๆอาชีพ หากจะพุดถึงการศึกษาของนักเรียนในประเทศอินโดนีเซียซึ่งโอกาสทางการศึกษามีน้อยเพราะทางรัฐบาลไม่ส่งเสริมให้ทุนการศึกษากับนักเรียนในประเทศแต่จะให้ทุนกับนักศึกษาต่างชาติมากกว่าทำให้ประเทศอินโดนีเซียมีนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และเด็กอินโดนีเซียที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิยาลัยจะเป็นกลุ่มที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย จากการที่ได้สัมผัสกับนักศึกษาอินโดนีเซียเมื่อเปรียบเทียบการศึกษากับนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นได้ในเรื่องความกล้าแสดงออกซึ่งนักศึกษาอินโดนีเซียมีความกล้าแสงออกมากกว่าด้วยซ้ำ นี้คือความแตกต่างในความเหมือนของการเป็นมนุษย์ แต่เมื่อเราดูปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นที่มาจากวัยรุ่นจะสังเกตเห็นว่าในสังคมอินโดนีเซียไม่ค่อยมีเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้องเมื่อเราดูกลับกันกับสังคมบ้านเรา ถามว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด จากการได้สอบถามผู้คนในอินโดนีเซียเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาระดับชาติเหมือนกับประเทศของเรา ลองตั้งคำถามสิครับว่า … Continue reading

  • เพื่อน